Statystyka matematyczna

Mathematical statistics

2021Z

Kod przedmiotu12N2-STMAT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rószkiewicz Małgorzata, Statystyka. Kurs Podstawowy., EFEKT, 2002 2) Jóźwiak J. Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 2012 3) Kassyk-Rokicka H., Statystyka zbiór zadań, PWE, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi