Technologie informacyjne w zarządzaniu

IT in Management

2021L

Kod przedmiotu12N2-TECHINZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sikorski Witold, 1) Sikorski Witold, 2011r., "Podstawy edycji tekstów Przykłady i ćwiczenia Microsoft Word oraz OpenOffice Writer", wyd. Witkom, t.1, 2) Motyka Ryszard, Rasała Dawid, 2012r., "W 80 dni dookoła Excela, Arkusz kalkulacyjny w Cwiczeniach", wyd. Helion, t.1., t. t.1, wyd. Witkom, 2011r. 2) ,, 2) Motyka Ryszard, Rasała Dawid, "W 80 dni dookoła Excela, Arkusz kalkulacyjny w Cwiczeniach" , t. t.1., wyd. Helion, 2012 3) Chris Grover, Word 2007 for Starters: The Missing Manual. , Helion.pl, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi