Trening kierowniczy

Managerial training

2022L

Kod przedmiotu12N2-TRKIER
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) DAWSON Roger, Sekrety udanych negocjacji, t. 1, Zysk i S-ka, Poznań, 1999, s. 15-255 2) Lewicki Roy., J. Sandauers David.,M., Bery Bruce., Minton John, W. , Zasady negocjacji., t. 1, REBIS, Poznań, 2008, s. 15-172 3) Penc Józef, Kreatywne kierowanie Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Placet Warszawa, 2000, s. .51-265 4) Seiwart Dorothy, M., Praktyka kierowania , t. 1, PWE. Warszawa, 2002, s. 30-228, 5) Tokarski Stefan, Kierownik w organizacji , t. 1, Difin, Warszawa, 2006, s. 41-325
Literatura uzupełniająca
Uwagi