Ubezpieczenia społeczne

Social insurances

2022Z

Kod przedmiotu12N2-UBSP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki , t. 1, PW Branta, 2005, s. 1-292 2) I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t. 1, LexisNexis, 2009, s. 1-486 3) E. Kucka (red), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, t. 1, UWM, 2009, s. 1-463
Literatura uzupełniająca
Uwagi