Nauka o pracy

Science of work

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-NOPRACY
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Martyniak, "Metody organizowania procesów pracy", PWN, 1996 2) P. Żukowski, "Podstawy organizacji pracy i kierowania", Akademii Rolniczej, Szczecin, 1998 3) B. Baraniak, "Metody badania pracy", Akademickie i Profesjonalne, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi