Przedsiębiorczość

Enterprise

2019Z

Kod przedmiotu2212S2-PRZED
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępneZnajomość zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej
Opis ćwiczeńWyodrębnianie cech osobowościowych przedsiębiorcy i osoby przedsiębiorczej. Identyfikacja własnego pomysłu na działalność gospodarczą. Warunki rynkowe prowadzenia biznesu. Ustalanie podstawowych danych dotyczących własnego przedsięwzięcia - poziom sprzedaży, koszty funkcjonowania, analiza statystyczna kluczowych dla przedsięwzięcia parametrów rynku (bariery wejścia, pojemność rynku, dynamika wzrostu). Dane finansowe - przepływy pieniężne, ustalanie nadwyżki pieniężnej netto. Rejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Formy prowadzenia uproszczonej księgowości. Obowiązki odnośnie ubezpieczeń społecznych. Model biznesu projektowanego przedsięwzięcia gospodarczego.
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorczości. Wybór formy organizacyjno-prawnej własnej działalności gospodarczej. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy, mikro- małego i średniego przedsiębiorcy. Model biznesu. Uproszczone formy prowadzenia rachunkowości w małej firmie. Bariery rozwoju przedsiębiorczości. Procedury i zasady tworzenia nowej firmy. Bariery przedsiębiorczości. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Źródła finansowania własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość akademicka. Przedsiębiorczość społeczna
Cel kształceniaKształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz zapoznanie studentów z zasadami organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i sposobów do naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej i wykształcenie umiejętności realnej oceny sytuacji niosącej ze sobą ryzyko oraz zdolności do jej zmiany na swoją korzyść.
Literatura podstawowa1) Młodzikowska D., Lundén B., Jednoosobowa firma , t. -, BL Info Polska Sp. z o.o, 2018, s. 412 2) Wissema J.G., Toward the Third Generation University, t. -, Edward Elgar Publishing Limited, 2009, s. 252
Literatura uzupełniająca1) Cieślik J., wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Przedsiębiorczość dla ambitnych, 2006r., tom -, 443s. 2) Wissema J.G., wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Technostarterzy dlaczego i jak?, 2005r., tom -, 155s.
Uwagi-