Statystyka matematyczna

Mathematical statistics

2019Z

Kod przedmiotu2212S2-STATMA
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającestatystyka opisowa, matematyka
Wymagania wstępneUmiejętność stosowania podstawowych działań matematycznych, rachunek rózniczkowy i całkowy. Znajomość podstawowych zagadnień statystyki opisowej.
Opis ćwiczeńPopulacja generalna. Próba. Liczebność próby. Próba losowa. Próba reprezentatywna. Schemat losowania próby. Eksperyment statystyczny. Wyniki próby. Rozkład populacji. Parametry populacji. Statystyka z próby. Rozkład statystyki z próby. Zmienna losowa. Rozkłady zmiennych losowych. Parametry rozkładu zmiennej losowe. Wybrane rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych. Estymator i jego własności. Rozkład estymatora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Weryfikacja hipotez statycznych. Statystyczna analiza współzależności badanych cech. Analiza dynamiki zjawisk.
Opis wykładówPopulacja generalna. Próba. Liczebność próby. Próba losowa. Próba reprezentatywna. Schemat losowania próby. Eksperyment statystyczny. Wyniki próby. Rozkład populacji. Parametry populacji. Statystyka z próby. Rozkład statystyki z próby. Zmienna losowa. Rozkłady zmiennych losowych. Parametry rozkładu zmiennej losowe. Wybrane rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych. Estymator i jego własności. Rozkład estymatora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Weryfikacja hipotez statycznych parametrycznych i nieparametrycznych. Statystyczna analiza współzależności badanych cech. Analiza dynamiki zjawisk.
Cel kształceniaPoznanie metod statystycznych w celu rozwiązywania problemów ekonomicznych: poznanie zmiennej losowej i jej parametrów, teoretycznych rozkładów zmiennych skokowych i ciągłych, rozkładów statystyk z próby, estymacji punktowej i przedziałowej, analizy dynamiki zjawisk, parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności, poznanie podstawowych technik doboru próby.
Literatura podstawowa1) Rószkiewicz Małgorzata, Statystyka. Kurs Podstawowy, Efekt, 2002 2) Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 2012 3) Kassyk-Rokicka H., Statystyka zbiór zadań, PWE, 2011
Literatura uzupełniająca1) Sobczyk M, wyd. C.H. Beck, Statystyka matematyczna, 2010r., tom 2) Mojsiewicz M., Markowicz I., Bąk I., Wawrzyniak K., wyd. WNT Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Statystyka w zadaniach cz. 2, statystyka matematyczna, 2018r., tom
Uwagi