Technologie informacyjne w zarządzaniu

2019L

Kod przedmiotu2212S2-TECHINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne, Informatyka w zarządzaniu, Procesy informacyjne w zarządzaniu
Wymagania wstępnePodstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputerów, umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
Opis ćwiczeńEdytor tekstu - Word (I): zaawansowane edytowanie dokumentów: wyszukiwanie i zamiana tekstu, sortowanie tekstu, niestandardowe elementy pracy z tabelami. Edytor tekstu - Word (II): wstawianie elementów nietekstowych: obiekty SmartArt, wykresy i zrzuty ekranu, hiperłącze, zakładki i odsyłacze, data i godzina, szybkie części (autotekst, właściwości dokumentu, pola), równania, symboli. Edytor tekstu - Word (III): recenzowanie dokumentów i możliwości deweloperskie: edycja dokumentu w trybie śledzenia zmian, porównanie wersji dokumentu, komentowanie dokumentu, makra, ograniczenie edytowania, formanty (tryb projektowania). Arkusz kalkulacyjny - Excel (I): zaawansowane wypełnianie i edytowanie arkusza: operacje na wierszach i kolumnach, transponowanie danych, serie danych, formatowanie warunkowe, podział tekstu na kolumny, usuwanie duplikatów, poprawność danych. Arkusz kalkulacyjny - Excel (II): praca z wykresami: zaawansowane edytowanie wykresów, wykresy niestandardowe (punktowe, bąbelkowe, giełdowe, radarowe), linie trendu, wykresy przebiegu w czasie, wykresy przestawne. Arkusz kalkulacyjny - Excel (III): zaawansowane zastosowanie funkcji: finansowe, logiczne, tekstowe, daty i godziny, wyszukiwania i adresu, statystyczne. Arkusz kalkulacyjny - Excel (IV): zaawansowana praca z danymi w zarządzaniu: pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych, sortowanie danych, konsolidacja danych, analiza warunkowa (Szukaj wyniku, Tabela danych). Arkusz kalkulacyjny - Excel (V): optymalizacja: zaawansowane zastosowanie dodatku Solver w zarządzaniu. Arkusz kalkulacyjny - Excel (VI): elementy automatyzacji w arkuszach: makra, kontrolki formularza, tworzenie formularzy.
Opis wykładówPrzedmiot bez wykładów
Cel kształceniaPoznanie sposobów wykorzystania oprogramowania użytkowego w stopniu zaawansowanym w praktyce zawodowej, w tym w zarządzaniu (edycja tekstów złożonych, budowa złożonych funkcji obliczeniowych, kalkulacyjnych, podstawowa analiza i wizualizacja danych - baza pakiet biurowy Office)
Literatura podstawowa1) Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011, s. 255 2) Agnieszka Skulimowska, Technologia informacyjna EXCEL 2013, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 389
Literatura uzupełniająca1) John Walkenbach, wyd. Gliwice: Helion, Excel 2013 PL: formuły, 2013r., tom , 876s. 2) Krzysztof Chojnacki, wyd. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 40 najlepszych funkcji w Excelu, które każdy powinien znać, 2016r., tom , 97s. 3) Witold Sikorski, wyd. Warszawa: WITKOM Salma Press, Excel dla studentów: [ćwiczenia i zadania w Excel 2010], 2016r., tom , 168s. 4) Marek Smyczek, wyd. Piekary Śląskie : iTst@rt Wydawnictwo Informatyczne, Przetwarzanie tekstów, 2008r., tom , 194s.
Uwagibrak