Ubezpieczenia społeczne

Social insurances

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-UBSP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, t. 1, PW Branta, 2005, s. 11-292 2) I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t. 1, Lexisnexis, 2009, s. 1-486 3) E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne , t. 1, UWM, 2009, s. 1-463
Literatura uzupełniająca
Uwagi