Zarządzanie procesami

Process management

2019L

Kod przedmiotu2212S2-ZARZPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bitkowska Agnieszka Kolterman Krzysztof Wójcik Grażyna Wójcik Katarzyna, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie , Wydawnictwo Difin, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi