Etyka w zarządzaniu

Ethics in management

2021Z

Kod przedmiotu12S2-ETWZARZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN Warszawa, 2013 2) Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. , Diffin, Warszawa, 2014 3) Migoń M., P., Wstęp do etyki, http://paluchja-zajecia.home.amu.edu.pl/etyka/Migon_skrypt.pdf, 2013 4) Burakiewicz Ł., Kucharski J., Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, organizacja, https://books.google.pl/books? id=jXAjDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=etyka+w+zarz%C4%85dzaniu&hl=pl, 2016 5) Kisiel A., ETYKA A ZARZĄDZANIE – WYBRANE PROBLEMY, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/ content_uploads/8_A.Kisiel_Etyka_a_zarzadzanie_wybra, 2012 6) Wysocka M., Determinanty sprawnego działania przedsiębiorstw rodzinnych w Hiszpanii, Polsce, Turcji oraz na Łotwie, t. 20, Forum Teologiczne, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi