Negocjacje

Negotiation

2021L

Kod przedmiotu12S2-NEGOC
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) DAWSON Roger, Sekrety udanych negocjacji, t. 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 1999, s. 15-256 2) NĘCKI Zbigniew, Negocjacje w biznesie , t. 1, wyd. WPSB, Kraków, 2005, s. 15-200 3) Lewicki Roy., J. Sandauers David.,M., Bery Bruce., Minton John, W. , 2008r.,, Zasady negocjacji, t. 1, REBIS, Poznań, 2008, s. 15-172 4) Cenker Ewa, Małgorzata , Negocjacje, t. 1, WSKiZ w Poznaniu, 2002, s. 11-216 5) Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz, Negocjacje, t. 1, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków, 2014, s. 7-207 6) Roger Fisher-William Ury; Bruce Patton, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, t. 1, PWE, Warszawa , 1996, s. 47-153
Literatura uzupełniająca
Uwagi