Prawo cywilne

Civil law

2021Z

Kod przedmiotu12S2-PRAWC
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I.POSTUŁA, Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej, , UW, 2017, s. 213
Literatura uzupełniająca
Uwagi