Praktyka dyplomowa

Diploma practical training

2021L

Kod przedmiotu12S2-PRDYP
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPraktyka dyplomowa - regulamin
Literatura uzupełniająca
Uwagi