Rachunkowość zarządcza

Management accounting

2021L

Kod przedmiotu12S2-RACHZA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobija D. Kucharczyk M. , Rachunkowość zarządcza. Analiza i interperacja, Wolters Kluwer, 2017 2) Lew G., Maruszewska E.W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CeDeWu, 2019 3) Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwe, CeDeWu, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi