Technologie informacyjne w zarządzaniu

IT in Management

2021L

Kod przedmiotu12S2-TECHINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011, s. 255 2) Agnieszka Skulimowska, Technologia informacyjna EXCEL 2013, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s. 389
Literatura uzupełniająca
Uwagi