Ubezpieczenia społeczne

Social insurances

2022Z

Kod przedmiotu12S2-UBSP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, t. 1, PW Branta, 2005, s. 11-292 2) I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t. 1, Lexisnexis, 2009, s. 1-486 3) E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne , t. 1, UWM, 2009, s. 1-463
Literatura uzupełniająca
Uwagi