Zarządzanie kompetencjami

Competence management

2022Z

Kod przedmiotu12S2-ZARZKOM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sienkiewicz, "Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe zycie.", wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, 2013 2) Czapla T.P., "Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji", wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź,, 2011 3) Oleksyn T., "Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka.", wyd. Oficyna wydawnicza, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi