Zarządzanie procesami

Process management

2021L

Kod przedmiotu12S2-ZARZPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bitkowska Agnieszka, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, 2013 2) Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, 2010 3) Grajewski Piotr, Organizacja procesowa, PWE, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi