Badania operacyjne

Operational research

2019L

Kod przedmiotu2212S2-BADOP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka
Wymagania wstępneStudent posiada podstawową wiedzę z matematyki.
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań z następujących zagadnień: Programowanie liniowe. Metoda graficzna. Metoda Simpleks. Analiza wrażliwości. Zagadnienie transportowe i przydziału. Elementy programowania dynamicznego. Metody programowania sieciowego.Modele zapasów.Grafy.
Opis wykładówPojęcie i zakres badań operacyjnych. Podstawowe terminy z zakresu badań operacyjnych. Programowanie liniowe. Metoda graficzna. Metoda Simpleks. Analiza wrażliwości. Zagadnienie transportowe.Zadania przydziału.Elementy programowania dynamicznego. Metody programowania sieciowego.Modele zapasów.Grafy. Drzewa decyzyjne.Gry decyzyjne.
Cel kształceniaZna teoretyczne modele matematyczne służące do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania zagadnień optymalizacyjnych programowania liniowego i podejmować optymalne decyzje. Potrafi identyfikować, rozwiązywać i analizować typowe problemy decyzyjne oraz posługiwać się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie podejmowania decyzji. Potrafi umiejętnie stosować wybrane metody optymalizacji decyzji ilościowych.Zna metody służące do formułowania zagadnień optymalizacyjnych programowania liniowego i podejmowania optymalnych decyzji.
Literatura podstawowa1) Kukuła K., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, 2015 2) Sikora W., Badania operacyjne, PWE, 2008
Literatura uzupełniająca1) 1) red. Szapiro , 2000r., "Decyzje menadżerskie z Excelem", wyd. PWE., tom
Uwagi