Etyka w zarządzaniu

Ethics in management

2019Z

Kod przedmiotu2212S2-ETWZARZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńProgram przedmiotu nie przewiduje ćwiczeń
Opis wykładów1. Dlaczego warto studiować etykę w zarzadzaniu/biznesie? 2. Filozofia - Etyka 3. Etyka – Moralność 4. Systemy wartości etycznych 5. Doktryny i poglądy etyczne 6. Kanony i zasady etyczne w wybranych religiach 7. Teorie etyczne 8. Standardy i kodeksy etyczne 9. Modele postępowań badawczych w etyce.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy oraz jej uporządkowanie w zakresie zachowań etycznych w życiu oraz w zarządzaniu/ biznesie. Nabycie umiejętności opisu i interpretowania różnych sytuacji zawodowych pod kątem wartości etycznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Filek J., wyd. Wyd. UE w Krakowie, Wprowadzenie do etyki biznesu, 2011r., tom 2) Zadroga A., wyd. Wydawnictwo KUL, Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej, 2009r., tom
UwagiBrak