Koncepcje zarządzania

Management concept

2019Z

Kod przedmiotu2212S2-KONZA
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania.
Wymagania wstępnePodstawy zarządzania.
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci omawiają założenia głównych koncepcji zarządzania. Biorą udział w dyskusji nad istotnymi problemami analizowanych koncepcji, rozwiązują studia przypadków oraz prezentują propozycje wdrożenia wybranych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach.
Opis wykładówGłówne szkoły zarządzania: klasyczna, humanizacyjna, systemowa. Uwarunkowania współczesnego zarządzania. Współczesne koncepcje zarządzania zorientowane na: jakość; zmiany, wyszczuplenie organizacji, klienta, współdziałanie i wiedzę.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z różnorodnymi koncepcjami teoretycznymi i praktycznymi zarządzania w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania organizacji.
Literatura podstawowa1) Czerska M., Szpitter A. (red)., Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, 2010 2) Zimniewicz K. , Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, 2009
Literatura uzupełniająca1) Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, 2002 2) Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, 2004 3) Magazyn, „Harvard Business Review”, ,
Uwagi-