Przedmiot do wyboru 1 - F-3

2019L

Kod przedmiotu2212S2-PDW1F3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi