Rachunkowość finansowa

Financial accounting

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-RACHFIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceRachunkowość finansowa
Wymagania wstępnePodstawy zasad rachunkowości
Opis ćwiczeńKsięgowanie zaawansowanych operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych rozrachunków, środków pieniężnych i gospodarki materiałowej. Ewidencja kosztów i ustalanie wyniku finansowego na sprzedaży.
Opis wykładówZasady rachunkowości. Wycena aktywów i pasywów. Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej. Metody ustalania wyniku finansowego na sprzedaży.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami wyceny aktywów i pasywów, zasadami ewidencji kosztów i ustalania wyniku finansowego. Wyposażenie studentów w umiejętność ewidencji zaawansowanych operacji gospodarczych.
Literatura podstawowa1) Lelusz Henryk (red), Zbiór zadań z rachunkowości finansowej, UWM Olsztyn, 2003 2) Matuszewicz Jan, Matuszewicz Piotr,, Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, 2009 3) Szczypa Piotr (red.), Rachunkowość finansowa, CeDeWn, 2011
Literatura uzupełniająca1) Turyna Jan, wyd. C.H.Beck, Rachunkowość finansowa , 2008r., tom 2) Cebrowska Teresa, wyd. PWN, Rachunkowość finansowa i podatkowa, 2009r., tom
Uwagi