Rachunkowość informatyczna

Computer aided accounting

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-RACHINF
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza
Wymagania wstępneznajomość podstaw rachunkowości finansowej, umiejętność pracy w środowisku informatycznym.
Opis ćwiczeńZapoznanie studenta z prowadzeniem ewidencji księgowej działalności gospodarczej przykładowej firmy przy użyciu programu finansowo-księgowego Symfonia.Przedstawienie zasad tworzenia firmy, generowania planu kont, dekretacji i wprowadzania do systemu dowodów księgowych. Omówienie zasad sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat w systemie finansowo-księgowym.
Opis wykładówPrzedstawienie istoty i celów współczesnej rachunkowości oraz zakresu wspomagania procesu podejmowania decyzji i diagnostyki finansowej przy zastosowaniu systemów rachunkowości informatycznej. Analiza różnic między systemami finansowo-księgowymi a rachunkowością prowadzoną tradycyjnie. Przedstawienie rodzajów oprogramowania komputerowego dostępnego na rynku oraz kryteriów wyboru systemu informatycznego pod kątem specyfiki działalności jednostki gospodarczej. Prezentacja funkcjonalności wybranych systemów informatycznych wspomagających rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Omówienie sposobów pozyskania systemu finansowo księgowego oraz zasad jego wdrażania i eksploatacji. Przedstawienie kierunków postępu rachunkowości wspomaganej komputerowo.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z teorią i praktyką z zakresu prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w oparciu o system finansowo-księgowy.
Literatura podstawowa1) Zbigniew Luty, Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Alicja Mazur , "Rachunkowość komputerowa", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 2) Magdalena Chomuszko, Księgowość komputerowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Literatura uzupełniająca1) Barbara Gierusz, wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o, "Podręcznik samodzielnej nauki księgowania", 2005r., tom
UwagiZajęcia odbywają się co drugi tydzień.