Rynki finansowe

Financial markets

2020L

Kod przedmiotu2212S2-RYNFIN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, 2003 2) Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, 2011 3) Jajuga K., Jajuga T., Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi