Sprawozdawczość finansowa

Financial reporting

2020L

Kod przedmiotu2212S2-SPF
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceRachunkowość finansowa
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
Opis ćwiczeńSporządzanie i analiza bilansu. Sporządzanie i analiza rachunku zysków i strat. Sporządzanie i analiza rachunku przepływów pieniężnych.
Opis wykładówZasady rachunkowości. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Istota i cele sporządzania sprawozdań finansowych. Elementy sprawozdania finansowego. Cechy prawidłowego sprawozdania finansowego. Terminy sporządzania sprawozdań. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe w wersji uproszczonej. Podpisywanie sprawozdań finansowych. Badanie sprawozdań finansowych. Ogłaszanie sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe grupy kapitałowej.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego.
Literatura podstawowa1) Walińska E., Meritum Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa, Wolters Kluwer Polska. Warszawa, 2011 2) Radosiński E., Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, PWN Warszawa, 2010 3) Olchowicz K. Tłaczała A. , Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi