Ubezpieczenia finansowe

Financial insurance

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-UBFIN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Holly, Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, t. 1, Poltext, 2003, s. 1-256 2) J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie transkakcji kredytowych, t. 1, OW Branta, 2003, s. 1-576 3) E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, t. 1, UWM, 2009, s. 255-307
Literatura uzupełniająca
Uwagi