Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem

Insurance in risk management

2020Z

Kod przedmiotu2212S2-UWZR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 1, Poltext, 2000, s. 1-200 2) L.Pawłowicz, R.Wierzba, Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, t. 1, GAB, 2003, s. 1-220 3) W.Glabiszewski, Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majatkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, t. 1, Dom Organizatora, 2005, s. 1-220
Literatura uzupełniająca
Uwagi