Zarządzanie finansami

Finance management

2020L

Kod przedmiotu2212S2-ZARZFIN
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rutkowski A,, Zarządzanie Finansami, PWE, 2016 2) Czerwonka L., Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, Uniwersytet Gdański, 2018 3) Blanke – Ławniczak K. i in, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw., Politechnika Poznańska, 2007 4) Brigham E., Houston J., Zarządzanie Finansami, PWN, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi