Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Matematyka
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Mikroekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
20
Podstawy zarządzania
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo
2
ZAL
Wykład
30
Repetytorium
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru F2_2
3
Przedmiot do wyboru F2_3
2,5
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Finanse
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nauka o organizacji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy makroekonomii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Statystyka opisowa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru F2_4
2,5
Przedmiot do wyboru F2_5
2,5
Zachowania organizacyjne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie jakością
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie zasobami ludzkimi
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Przedmiot ogólnouczelniany – Public relations
2
ZAL-O
Wykład
16
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Finanse przedsiębiorstw
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Informatyka w zarządzaniu
3,5
Marketing
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru F2_6
2
Przedmiot do wyboru F2_7
1,5
Przedmiot do wyboru F3_1
2
Przedmiot do wyboru F3_2
2
Rachunkowość finansowa
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Społeczna odpowiedzialność biznesu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie operacyjne
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
0
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Badania marketingowe
3
Doradztwo podatkowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Polityka gospodarcza
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praktyka kierunkowa
6
Procesy informacyjne w zarządzaniu
3,5
Przedmiot do wyboru F3_3
2
Seminarium licencjackie I
3,5
Zarządzanie inwestycjami
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
28,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza ekonomiczna
4
Podstawy ubezpieczeń
3,5
Podstawy wyceny
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru F3_4
3
Przedmiot do wyboru F3_5
3
Przedmiot do wyboru F3_6
2,5
Seminarium licencjackie II
3,5
Transport i spedycja
3,5
Zarządzanie projektami
0
SUMA
26,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych
3,5
Metody organizacji i zarządzania
4
Przedmiot do wyboru F3_7
2,5
Przedmiot do wyboru F3_8
0
Seminarium licencjackie + praca licencjacka
13,5
Zarządzanie marketingowe
4
SUMA
27,5