Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych

Auditing in public institutions and business entities

2023L

Kod przedmiotu12S1O-APGI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kazimiera Winiarska, Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. , Difin, 2019 2) Teresa Kiziukiewicz, Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Difin, 2013 3) Anna Bartoszewicz, Praktyka funkcjonowania audytu wewnetrznego, CeDeWu, 2011 4) Józef Marzec, Jan Śliwa, Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i ocena ich zdolności do rozwoju, Difin, 2016 5) Józef Pfaff, Rewizja finansowa. Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015 6) Wiktor Gabrusewicz, Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka. , PWE, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi