Doradztwo podatkowe

Tax advising

2022L

Kod przedmiotu12S1O-DORP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek od towarów i usług. Ryczałt ewidencjonowany. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Opis wykładówPolityka podatkowa i jej uwarunkowana. Funkcje podatków. Cechy stałe podatku. Elementy techniki podatkowej. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego. Podatek akcyzowy. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek tonażowy. Podatek od gier. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od nieruchomości. Podatek od środków transportowych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłaty. Procedury postępowania podatkowego. Karta podatkowa.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Winiarska K., Startek K., Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy , C.H. Beck, Warszawa., , 2014 2) Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin Warszawa, 2010 3) Olchowicz K., Rachunkowość podatkowa, Difin Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi