Informatyka w zarządzaniu

Computer science in management

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-INFZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceINFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
Wymagania wstępneStudent posiada podstawową wiedzę z technologii informacyjnych.
Opis ćwiczeń. Modelowanie diagramów w języku UML: - Diagram przepływu danych; - Diagram przypadków użycia; - Diagram aktywność; - Diagram obiektów; 2. Modelowanie baz danych. 3. Wykorzystanie języka zapytań SQL z programem Database Tour PRO do przetwarzania baz danych.
Opis wykładów1. Zadania informatyki w zarządzaniu. 2. Wykorzystanie języka UML w biznesie. 3. Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia. 4. Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 5. Chmura obliczeniowa.
Cel kształcenia1.Zapoznanie studentów z zasadami projektowania bazy danych i przygotowanie ich do korzystania z systemu zarządzania bazą danych. 2.Zapoznanie studentów z rodzajami i przeznaczeniem rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie organizacją gospodarczą - diagramy w języku UML.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Rzeczkowski D., Rzeczkowska A. , wyd. Wydawnnictwo KUL, Analiza procedury uzyskania decyzji administracyjnej z wykorzystaniem notacji UML, w:artości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Sławomir Partycki, Roman Sobecki, 2017r., tom
Uwagi