Marketing

Marketing

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-MAR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szromnik A., Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Warszawa., Wolters Kluwer, 2020 2) red. Szromnik A., Marketing terytorialny Nowe obszary i narzędzia, Wydawnictwo edu-Libri, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi