Mikroekonomia

Microeconomics

2021Z

Kod przedmiotu12S1O-MIKRO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, 2014 2) Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, UWM w Olsztynie, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi