Metody organizacji i zarządzania

Methods of Organization and Management

2023L

Kod przedmiotu12S1O-MOZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi