Przedmiot do wyboru F3_5

Elective subject F3_5

2023Z

Kod przedmiotu12S1O-PDW35
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi