Przedmiot do wyboru F3_6

Elective subject F3_6

2023Z

Kod przedmiotu12S1O-PDW36
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi