Przedmiot do wyboru F2_1

Elective subject F2_1

2021Z

Kod przedmiotu12S1O-PDWF21
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi