Przedmiot do wyboru F2_3

Elective subject F2_3

2021Z

Kod przedmiotu12S1O-PDWF23
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi