Przedmiot do wyboru F2_4

Elective subject F2_4

2021L

Kod przedmiotu12S1O-PDWF24
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi