Przedmiot do wyboru F2_5

Elective subject F2_5

2021L

Kod przedmiotu12S1O-PDWF25
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi