Przedmiot do wyboru F2_6

Elective subject F2_6

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-PDWF26
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi