Przedmiot do wyboru F2_7

Elective subject F2_7

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-PDWF27
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi