Przedmiot do wyboru F3_2

Elective subject F3_2

2022Z

Kod przedmiotu12S1O-PDWF32
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi