Przedmiot do wyboru F3_3

Elective subject F3_3

2022L

Kod przedmiotu12S1O-PDWF33
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi