Przedmiot do wyboru F3_8

Elective subject F3_8

2023L

Kod przedmiotu12S1O-PDWF38
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi