Procesy informacyjne w zarządzaniu

Information processes in management

2022L

Kod przedmiotu12S1O-PIZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającetechnologie informacyjne
Wymagania wstępnepodstawowe umiejętności z obsługi komputerów
Opis ćwiczeńOtoczenie informacyjne przedsiębiorstwa. Procesy informacyjne. Cele i efekty zarządzania procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Analiza budowy i struktury systemów. Opanowanie metod modelowania struktury organizacyjnej oraz przebiegów czasowych procesów informacyjnych w systemach zarządzania. Model schematu blokowego algorytmu przetwarzania procesów. Zapoznanie się z metodą pobudowy modelu schematu blokowego. Opracowanie SI przedsiębiorstwa Sporządzenie projektu systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem.
Opis wykładówSystem informacyjny. System informatyczny. Otoczenie procesowe przedsiębiorstwa, w tym informacyjne. Procesy informacyjne jako obrazy zdarzeń systemowych. Cele i efekty zarządzania procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne a zmiany organizacyjne. Innowacje a technologia informacyjna, technologia informacyjna a zmiany organizacyjne, ewolucyjne i rewolucyjne zmiany wywołane IT, branżowe systemy informatyczne. Teoria iinformacji, pojęcie procesów informacyjnych. Rodzaje procesów informacyjnych w zarządzaniu. Typy danych. Informacja dla zarządzania. Pojęcie, właściwości i znaczenie informacji. Transformacja danych w informacje, wiedzę i działanie, własności i funkcje informacji. Przepływ informacji. Przykład przepływu informacji i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wstępne wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny informatyki gospodarczej. Aktualna i niezbędna wiedza dla analizy i organizacji przepływu procesów informacyjnych w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw na skutek wdrażania systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. System informacyjny zarządzania. Podstawowe elementy systemu informacyjnego. Zasoby materialne i niematerialne systemu, rozwój oraz klasy systemów informatycznych zarządzania, zastosowania systemów informatycznych w praktyce funkcjonowania organizacji. Podstawy i zagadnienia analizy funkcji systemowych formowania, przebiegu, przetwarzania oraz przechowywania procesów informatycznych w systemach zarządzania. Modelowanie procesów informatycznych. Modele cyklu życia systemu oraz dynamiki przetwarzania procesów. Prototypowanie. Charakterystyczne parametry formalne. Modelowanie procesów informacyjnych organizacji oraz pojęć strukturalnych, obiektowych i społecznych metod i technik analizy i projektowania systemów. Metody i techniki strukturalnej analizy i projektowania systemów. Metody zbierania informacji, modele związków encji, diagramy przepływu danych.
Cel kształceniabrak
Literatura podstawowa1) Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu – informatyka dla zarządzania, t. 1, Agencja Wydawnicza Placet, 2001, s. 390 2) Bielecki W.T., , Informatyzacja zarządzania, t. 1, PWE, 2001, s. 212 3) Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. cz 1., t. 1, PWN, 2008, s. 352 4) Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania.cz 2., t. 1, PWN, 2008, s. 252 5) Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, t. 1, Placet, 2014, s. 586
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak