Podstawy ubezpieczeń

Basic insurance

2023Z

Kod przedmiotu12S1O-PODU
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Handschke, J. Monkiewicz (red.) , Ubezpieczenia, podręcznik akademicki , t. 1, Poltext, 2010, s. 1-300 2) J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 1, Poltext, 2000, s. 1-400 3) E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, t. 1, UWM, 2009, s. 1-300 4) W. Sułkowska, Rynek ubezpieczeń: współczesne problemy, t. 1, Difin, 2013, s. 1-240 5) J. Witkowska, A. Lakštutienė, Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i na Litwie – analiza porówna, t. nr 3, , Ekonomista, 2015, s. 369-391 6) A. Malarewicz-Jakubów, M. Płonka, M. Hadaś-Dyduch, N. Marska-Dzioba,J. Przybytniowski, J. Witkowska, Rynek ubezpieczeń. Uczestnicy, produkty, trendy, Texter Sp. z o.o. , 2015, s. 1-253 7) J. Witkowska, Ubezpieczenia komunikacyjne, Insytyut Badań Gospodarczych, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi